Network Menu

Stipendium för studier av interkulturella relationer

Välkommen!

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.

Läs mer

Ansöka!

Ansökningshandlingar för 2017 ligger uppe! Deadline: 15 januari 2017

Läs mer

Stipendier

Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer och två andra stipendier delas ut årligen

Läs mer på swea.org

Årets stipendiat för interkulturella stipendiet

Mottagare 2016

SWEA Internationals stipendium för interkulturella relationer 2016 tilldelas Sara Tunlid.

Läs mer