Network Menu

Stipendium för studier av interkulturella relationer

Interkulturella relationer

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.

Läs mer

Ansöka!

Ansökningshandlingar för 2019 ligger uppe! Deadline: 15 januari 2019

Läs mer

Stipendier

Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer och två andra stipendier delas ut årligen

Läs mer på swea.org

Årets stipendiat för interkulturella stipendiet

Mottagare 2018

Tove Larsson, forskare inom engelsk språkvetenskap, tilldelas Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för Interkulturella Relationer 2018 av SWEA International, Inc.

Läs mer