Network Menu

Stipendium för studier av interkulturella relationer

Interkulturella relationer

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.

Läs mer

Ansöka!

Ansökningshandlingar för 2020 ligger uppe! Deadline: 15 januari 2020

Läs mer

Stipendier

Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer och två andra stipendier delas ut årligen

Läs mer på swea.org

Årets stipendiat för interkulturella stipendiet

Mottagare 2020

Kristoffer Lieng är mottagare av 2020 års Interkulturella Stipendium. Han tilldelas 10 000 USD för sin forskning i tvåspråkighet.

Läs mer