Network Menu

Stipendium för studier av interkulturella relationer

Interkulturella relationer

Då SWEAs grundare Agneta Nilsson fyllde 50 år, instiftades en stipendiefond, som tog emot SWEAs födelsedagsinsamling till Agneta.

Läs mer

Ansöka!

Ansökningshandlingar för 2022 ligger uppe! Deadline: 15 januari 2022

Läs mer

Om kommittén

Interkulturella relationer och SWEA

Från synen på Sverige i USA, under kalla kriget- perioden, till flerspråkighet eller inte hos barn som växer upp utomlands med minst en svensk förälder. Så ser spannet på stipendiaterna till Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för interkulturella relationer ut.

Läs mer

Årets stipendiat för interkulturella stipendiet

Mottagare 2021

Evelina Nolin är mottagare av 2021 års Interkulturella Stipendium. Hon tilldelas 10 000 USD för att hon genom sina skulpturer återger fenomen i omgivningen mot en historisk bakgrund från hennes egen släkt och dess relationer till USA.

Läs mer