Network Menu

Mottagare 2016

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2016:
Sara Tunlid

Sara Tunlid; Foto: Privat

Sara Tunlid; Foto: Privat

Sara Tunlid tilldelas Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för Interkulturella Relationer för forskning vid institutet för social forskning (SOFI) Stockholms universitet, studier i Genève samt en period som gästforskare vid det tyska institutet för ekonomisk Forskning (DIW Berlin).

Sara Tunlid, född och uppvuxen i Växjö, har en filosofie masterexamen i folkhälsovetenskap från det engelskspråkiga programmet vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet. Tiden vid CHESS utvecklade Saras intresse för hur kulturella normer och värderingar formar och tar sig utryck i politiken. Hon undersöker nu detta vidare som doktorand vid Kölns universitet i Tyskland där hon är en del av forskarskolan ”Social Order and Life Chances in Cross-National Comparison”.

Sara fokuserar på kulturella skillnader som manifesteras i europeiska länders familjepolitik. Hon utgår från ett klassperspektiv och belyser frågan om hur familjepolitiken påverkar storleken på arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter mellan
 kvinnor och om/hur detta varierar mellan länder. Resultatet av denna forskning tillför ny insikt och kunskap kring hur social klass och familjepolitik interagerar och möjliggör därigenom en faktabaserad utformning av familjepolitiken.

Mer information om Sara Tunlid

Publikationer

SWEA Internationals pressmeddelande om Interkulturella stipendiet 2016