Network Menu

Mottagare 2017

Renskötaren Elin vill belysa gränsöverskridande konflikt

Elin Marakatt; Foto: Privat

Foto: Privat

Elin Marakatt, samisk kulturanalytiker och renskötare, tilldelas Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för Interkulturella Relationer av SWEA International, Inc.

Elin Marakatt är same och renskötare och har därmed en gedigen bakgrund i samisk kulturhistoria. Elin avser klarlägga hur Sveriges och Norges politik och konflikten länderna emellan angående gränsöverskridande renskötsel har påverkat samernas levnadssätt, villkor och den traditionella renskötseln, från 50-talet och fram till idag.

Juryns motivering

Elin Marakatts projekt, som fokuserar på två länders olika uppfattning av samernas urgamla rättighet till gränsöverskridande renskötsel resulterar i att tydliggöra hur utveckling och framtiden kan se ut för samerna på Nordkalotten.

Elin kommer att genomföra sin studie i samarbete med Kulturvetenskaplig sektionen, Tromsö Museum, och utföra fältarbete och arkivstudier i förbindelse med projektet. Resultatet av denna studie skall förhoppningsvis öka kunskapen om och förståelsen för samisk kultur och historia och ge insikt i hur samernas anpassning till ett modernt samhälle borde möjliggöra renskötsel på båda sidor av gränsen och att konflikten mellan Sveriges och Norges uppfattning borde kunna lösas.

Mer information om Elin Marakatt och hennes arbete