Network Menu

Ansökan

SWEA International Stipendiesymbol - InterkulturellaAgneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.


Ansökan 2019 för Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer

 

I. Personliga uppgifter

    Namn

  • Adress

 

II. Grundutbildning och fortsatta studier

  • Kontaktperson vid institutionen / universitetet i utlandet

 

III. Referenser

    Referens 1

  • Referens 2

 

IV. Handlingar

  • Handlingar, helst i PDF-format, kan biläggas ansökan med hjälp av nedanstående knappar. Vid större filer (mer än 25MB) eller fler än tre kan en s.k. zip-fil användas. Handlingar kan även skickas som e-postbilagor till stipendiekommittén.
 

V. Viktigt

 

VI. Checklista

 

IX. Ytterligare information

 

Bekräfta