Network Menu

Ansökan

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer för 2020

Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.


Ledsen, men denna form tar inte längre emot inlagor. Vi börjar ta emot ansökningar för 2021 under hösten 2020.