Network Menu

Ansökningshandlingar

Kvalifikationer för sökande till Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

Sökande skall:

 • ha avslutat sin akademiska grundutbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller högskola.
 • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande.
 • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet.
 • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, genom t ex föredrag för enskild SWEA-avdelning som då bekostar resan.

Medlemmar i SWEA samt deras närmaste familjemedlemmar är ej berättigade att söka stipendiet.

Följande handlingar ska bifogas ifylld ansökan:

 • Curriculum vitae
 • Intyg på fullbordad grundutbildning
 • Kort levnadsbeskrivning (max en sida)
 • Beskrivning av konkreta planer för de interkulturella studierna och hur stipendiet kommer att användas (när, var och hur)
 • Ansökningsbevis och/eller Inbjudningsbrev eller motsvarande
 • Kort och konkret beskrivning av övrig finansiering av studierna
 • Två referenspersoner ska skicka rekommendationsbrev direkt till kommittén (interkultstip(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org)

Två referenspersoner ska skicka rekommendationsbrev direkt till kommittén.

Dokumentation av relevanta språkkunskaper efterfrågas av kommittén vid behov.

Komplett ansökan via ansökningsblanketten ska vara stipendiekommittén tillhanda senast den 15 januari. Ansökningar efter detta datum behandlas inte.

Mottagaren av årets stipendium och övriga sökande kommer att underrättas under april månad. Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverige-middag under sommaren samma år.

För ytterligare information, vänligen kontakta sammankallanden i kommittén.

SWEA Internationals kommitté för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer:

Anna Brännström, SWEA Milano (smk), interkultstip(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org
Britta Armstrong, SWEA San Diego
Mi Roubert, SWEA Malmö
Agneta Nilsson, SWEA Los Angeles, Chairman Emeritus och Grundare (ständig medlem)
Agnetha Hesselius, RO MAME, Styrelselänk
Suzanne Southard, SWEA Arizona (SWEA Internationals ordförande)

SWEA Internationals jury för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer:

Paula Hasselgren, SWEA Göteborg
Elisabeth Kihlberg, SWEA Austin
Ulla von Kunhardt, Köln/Bonn


Till ansökningsblanketten >>>