Network Menu

Årets mottagare

Mottagare 2018

Tove studerar engelska med olika modersmål

Tove Larsson, 2018 interkultTove Larsson, forskare inom engelsk språkvetenskap, tilldelas Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för Interkulturella Relationer 2018 av SWEA International, Inc.

Tove Larsson disputerade i engelsk språkvetenskap vid Uppsala universitet i december 2016. Toves projekt syftar till att undersöka vad som utgör framgångsrik interkulturell kommunikation då personer med olika modersmål kommunicerar på engelska i internationella sammanhang. I mer detalj görs en övergripande studie av hur studenter och experter går till väga för att framgångsrikt positionera sig i relation till sina egna och andras ståndpunkter och resultat.

Juryns motivering:
Eftersom en viktig del av kommunikationen mellan individer från olika delar av världen sker på engelska är det av stor vikt att dessa personer, som ofta finns på olika utbildningsnivåer och positioner i samhället, besitter de nödvändiga verktygen som främjar snarare än hindrar goda internationella relationer och minskar risken för missförstånd. Resultatet av denna forskning ska tillföra ny kunskap och insikt hur engelskundervisningen vid universiteten skall utformas så att den kan hjälpa personer med olika modersmål att delta i globala sammanhang på ett förtjänstfullt sätt.

Tove Larsson avser att genomföra forskningen vid Centre for English Corpus Linguistics, Université Catholique i Louvain, Belgien.

Mer information om Tove Larsson

Mottagare 2017

Renskötaren Elin vill belysa gränsöverskridande konflikt

Elin Marakatt; Foto: Privat

Foto: Privat

Elin Marakatt, samisk kulturanalytiker och renskötare, tilldelas Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för Interkulturella Relationer av SWEA International, Inc.

Elin Marakatt är same och renskötare och har därmed en gedigen bakgrund i samisk kulturhistoria. Elin avser klarlägga hur Sveriges och Norges politik och konflikten länderna emellan angående gränsöverskridande renskötsel har påverkat samernas levnadssätt, villkor och den traditionella renskötseln, från 50-talet och fram till idag.

Juryns motivering

Elin Marakatts projekt, som fokuserar på två länders olika uppfattning av samernas urgamla rättighet till gränsöverskridande renskötsel resulterar i att tydliggöra hur utveckling och framtiden kan se ut för samerna på Nordkalotten.

Elin kommer att genomföra sin studie i samarbete med Kulturvetenskaplig sektionen, Tromsö Museum, och utföra fältarbete och arkivstudier i förbindelse med projektet. Resultatet av denna studie skall förhoppningsvis öka kunskapen om och förståelsen för samisk kultur och historia och ge insikt i hur samernas anpassning till ett modernt samhälle borde möjliggöra renskötsel på båda sidor av gränsen och att konflikten mellan Sveriges och Norges uppfattning borde kunna lösas.

Mer information om Elin Marakatt och hennes arbete